Karatė klubo “Baltas vilkas” tikslas yra skatinti sveiką gyvenseną vaikų ir suaugusių tarpe bei ugdyti fiziškai ir psichologiškai stiprias asmenybes. Klubo siekis yra išugdyti aukšto meistriškumo sportininkus, kurie galėtų reprezentuoti klubą Lietuvoje ir pasaulyje. Disciplina, užsispyrimas ir tvirtas charakteris – mūsų klubo sėkmės pagrindas.

Klubo tikslai